ประตูสำเร็จรูป

“ประตูสำเร็จรูป” เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เพราะมีราคาถูกมากกว่างานสั่งทำ และเรายังสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองหรืออาจจะจ้างช่างให้มาติดตั้งก็ได้ โดยประตูสำเร็จรูปนั้น จะมีขนาดเท่ากับประตูมาตรฐานทั่วไป เพียงแค่คุณเตรียมช่องปูนสำหรับการติดตั้งให้พอดีกับขนาดที่เลือกไว้ ก็สามารถติดตั้งประตูสำเร็จรูปได้แล้ว

ประตูสำเร็จรูป มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร?

ข้อดีของประตูสำเร็จรูป

  • ราคาถูกมากกว่าประตูที่สั่งทำ
  • สามารถนำมาติดตั้งได้ด้วยตัวเอง
  • มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย

ข้อเสียของประตูสำเร็จรูป

  • ขนาดของช่องปูนต้องพอดีกับขนาดของประตู
  • ไม่สามารถเลือกลวดลายเพิ่มเองได้
  • ขนาดของประตู มีแค่ขนาดมาตรฐานทั่วไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าพื้นที่ในการติดตั้งของคุณ ควรใช้ประตูสำเร็จรูปขนาดเท่าไหร่ เลือกยังไงให้เข้ากับรูปแบบบ้าน คุณสามารถติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาจาก บริษัท คิงอลู จำกัด จำหน่ายประตูสำเร็จรูปและรับติดตั้ง

ผลงานของเรา