ผนังกระจก (Curtain Wall)

ผนังกระจก หรือ กระจกเคอร์เทนวอล เหมาะสำหรับ อาคารสำนักงาน หรือ โถงบันไดของบ้าน ออกแบบมาเพื่อป้องกันการซึมผ่านของอากาศ น้ำ ช่วยดูดซับแรงกระแทกจากแรงดันลมบนที่สูง และแรงกระทำจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นกับตัวอาคาร มีความทนทาน และทนต่อแรงลมความเร็วสูงในภูมิประเทศที่มีสภาพอากาศที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังให้ความสวยงามทันสมัย และเมื่อมองจากภายในออกไปสู่ภายนอกอาคารจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกได้ชัดเจนกว้างขึ้น

5 คุณสมบัติเด่นของผนังกระจก Curtain Wall

  1. ได้รับแสงธรรมชาติ สามารถมองเห็นภาพวิวทิวทัศน์จากภายนอกได้ดีเยี่ยม
  2. รับแรงดันลมในที่สูง และดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้
  3. ดูแลทำความสะอาดได้ง่าย ด้วยการใช้ระบบกระเช้าไฟฟ้า Gondala ในการเลื่อนขึ้นลงสำหรับทำความสะอาด
  4. ผนังมีน้ำหนักเบา ช่วยประหยัดราคาโครงสร้าง
  5. สร้างอัตลักษณ์เด่นให้กับตัวอาคาร ให้ความสวยงามทันสมัยทั้งภายในและภายนอก

ผลงานของเรา